About and Publicity Information

AIL-WNEUD / AIL-DDYFEISIO RE-TAKE/RE-INVENT is a group exhibition project featuring 16 artists responding to works currently held at the art collection at the Amgueddfa Cymru - National Museum Wales. The artists are all connected with North Wales, and have been interpreting their chosen art work from the critical standpoint of current studio practice leading to new ideas and connections creating fascinating journeys of discovery as each finds ways to connect with content and meaning. As a project initiated by Fine Art at Bangor University, Re-take Re-invent has been taking place over two years allowing an extended time to focus on the process of making and will highlight sketches, studies and work books as well as finished art works. The project has included studio visits, schools projects and contributions to a group journal with commissioned photographs of the artists and studios all tracking the process of making new art from the past. Re-take Re-invent will feature in three venues simultaneously across the region and has been generously supported by the Arts Council of Wales.


The project has been devised, curated and managed by Andrew Smith, Director of Fine Art, Bangor University. This project is made up of practicing artists, many of whom are tutors on the BA Fine Art degree course / MA Fine Art degree course at Bangor University. More information about Fine Art study at Bangor University can be found on the Fine Art Programme website.

Cymraeg:


English:
RE-TAKE / RE-INVENT       Datganiad i'r Wasg / Press Release

AIL-WNEUD / AIL-DDYFEISIO RE-TAKE/RE-INVENT
Y Broses Weithio a’r Gwaith Stiwdio: Celf Newydd o Gelf Flaenorol
The Working Process and Studio Practice: New Art from Past Art
Iwan Lewis, Steffan Jones-Hughes, Eleanor Brooks, Gareth Griffith, Gilly Thomas,  Noel Mccready, Wanda Zyborska, Noelle Griffiths Marged Pendrell, Jane McCormack, Huw Jones, Joanna Evans, Andrew Smith, John Hedley, John Renshaw

Mae Ail-wneud, Ail-ddyfeisio yn arddangosfa grŵp, lle mae s 16 o artistiaid yn ymateb i’r casgliad celf yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd. Mae’r artistiaid i gyd yn gysylltiedig â Gogledd Cymru ac wedi bod yn dehongli’r gwaith celf o’u dewis o safbwynt beirniadol yr arfer stiwdio cyfredol, a hynny’n arwain at syniadau a chysylltiadau newydd, gan greu siwrneiau swynol o ddarganfyddiad, fel y mae pob un yn canfod ffyrdd gwahanol o gysylltu â chynnwys ac ystyr. Yn broject a lansiwyd gan Gelfyddyd Gain ym Mhrifysgol Bangor, cynhaliwyd Ail-wneud, Ail-ddyfeisio yn ystod cyfnod o ddwy flynedd, fel y cafwyd amser hir i ganolbwyntio ar y broses o greu, a bydd yn tynnu sylw at frasluniau, astudiaethau a llyfrau gwaith, yn ogystal â gweithiau celfyddydol gorffenedig.   Mae’r project wedi cynnwys ymweliadau â stiwdios, projectau mewn ysgolion a chyfraniadau at gylchgrawn grŵp gyda lluniau wedi’u comisiynu o’r artistiaid a’r stiwdios, a’r cyfan yn dilyn y broses o greu celf newydd o’r gorffennol. Bydd ail-wneud, Ail-ddyfeisio i’w weld mewn tri lleoliad ar yr un pryd ar draws y rhanbarth, ac mae wedi cael cefnogaeth hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Re-take, Re-invent is a group exhibition featuring 15 artists responding to works of art currently held at the art collection at Amgueddfa Cymru - National Museum of Wales. The artists have been interpreting their chosen art work from the critical standpoint of current studio practice leading to new ideas and connections creating fascinating journeys of discovery as each finds different ways to connect with content and meaning. As a project initiated by Fine Art at Bangor University, Re-take, Re-invent has been taking place over two years allowing an extended time to focus on the process of making and will highlight sketches, studies and work books as well as finished art works. The project has included interviews, schools projects and contributions to a group journal with commissioned photographs by Graham Hembrough of the artists and studios all tracking the process of making new art from the past. Re-take, Re-invent will feature in three venues simultaneously across the region and has been generously supported by the Arts Council of Wales and is in partnership with the National Museum of Wales.

Arddganosfa / Exhibition:

Academi Frenhinol Gymraeg / Royal Cambrian Academy – 10 Medi/September to 15 Hydref/October 2016 – Rhagolwg Arddangosfa / Preview Exhibition. Arddangosfa drwy wahoddiad / Private View 10 Medi/September 2pm
Oriel Ynys Môn - 24 Medi/September to 6 Tachwedd/November 2016 – Brif Arddangosfa / Main Exhibition. Arddangosfa drwy wahoddiad / Private View 24 Medi/September 3pm
Storiel - 24 Medi/September to 12 Tachwedd/November 2016 – Iwan Lewis, Steffan Jones-Hughes ac Andrew Smith efo gweithdy ysgol a Ysgol Pen y Bryn, Y Graig ac Yr Hendre / Iwan Lewis, Steffan Jones-Hughes and Andrew Smith with school workshops at Ysgol Pen y Bryn, Y Graig and Yr Hendre. Broses portreadau gan Graham Hembrough / Portrait process by Graham Hembrough.

Cysylltu / Contact

Oriel Ynys Môn, Rhosmeirch, Llangefni Ll77 7TQ. http://www.kyffinwilliams.info/eng/index.html
Ffon/Tel: 01248 724444 Ebost/Email: orielynysmon@anglesey.gov.uk
Academi Frenhinol Gymraeg / Royal Cambrian Academy Crown Lane, Conwy, Conwy, UK, LL32 8AN http://rcaconwy.org
Ffon/Tel: 01492 593 413; Ebost/Email: rca@rcaconwy.org
STORIEL Ffordd Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 1DT
Ffon/Tel: 01248 353 368 Ebost/Email: storiel@gwynedd.gov.uk

No comments:

Post a Comment